The Ballad of Ho Chi Minh (12/12)

Ngay sau tin chiến thắng Chiến dịch Điện Biên Phủ vào ngày 7/5/1954, nhạc sỹ người Anh Ewan Maccoll vì ấn tượng và được truyền cảm hứng từ Hồ Chí Minh, ông đã lập tức sáng tác bài hát The ballad Ho Chi Minh (Bài ca Hồ Chí Minh). Bài hát đã nói hộ lòng của rất nhiều con người lao khổ, khao khát tự do và hòa bình.

Và bởi thế, Bài ca Hồ Chí Minh đã chạm tới trái tim hàng triệu người và được dịch ra nhiều thứ tiếng: Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Nhật Bản, Việt Nam và Anh. Cho tới hôm nay, bài hát rất phổ biến trên thế giới mỗi khi người ta nhắc tới tự do, hòa bình.

Bài viết có hữu ích với bạn không?

Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng (5/12)