Hát về Người (8/12)

Nhạc sĩ Đoàn Bổng là người nhạc sĩ có rất nhiều bài hát hay viết về Bác Hồ, nổi bật là Hát về Người, Từ làng Sen con hát tên Người, Hồ Chí Minh ngọn cờ hoà bình, Hồ Chí Minh nhà thơ không của riêng mình, Việt Nam rạng rỡ tên Người… Những ca khúc viết về Bác của nhạc sĩ đã thể hiện được tấm lòng tôn kính, biết ơn của người dân Việt Nam với vị lãnh tụ kính yêu.

Bài viết có hữu ích với bạn không?

Lời Bác dặn trước lúc đi xa (7/12)

Thăm bến Nhà Rồng (9/12)