GIẢI QUỐC TẾ

KẾT QUẢ GIAO HỮU U17 MỚI NHẤT

NgàyGiờChủKết quảKhách
10/01/18FT
 
0 0   Austria U17
0 0 
FT
1-2
 
Germany U17   0 0
0 0 
17/01/18FT
 
0 0   Italy U17
0 0 
FT
0-2(0-1)
(0-1)
 
spain U17   0 0
0 0 
18/01/18FT
 
0 0   Turkey U17
0 0 
FT
0-0(0-0)
(0-0)
 
Romania U17   0 0
0 0 
21/01/18FT
 
0 0   Finland U17
0 0 
FT
0-4(0-1)
(0-1)
 
Belgium U17   0 0
0 0 
21/01/18FT
 
0 0   Israel U17
0 0 
FT
2-0(0-0)
(0-0)
 
Russia U17   0 0
0 0 
21/01/18FT
 
0 0   Slovakia U17
0 0 
FT
0-1(0-1)
(0-1)
 
Iceland U17   0 0
0 0 
21/01/18FT
 
0 0   Belarus U17
0 0 
FT
3-0(1-0)
(1-0)
 
Lithuania U17   0 0
0 0 
22/01/18FT
 
0 0   Ukraine U17
0 0 
FT
4-0(3-0)
(3-0)
 
Moldova U17   0 0
0 0 
22/01/18FT
 
0 0   Georgia U17
0 0 
FT
3-2(1-2)
(1-2)
 
Kazakhstan U17   0 0
0 0 
22/01/18FT
 
0 0   Lithuania U17
0 0 
FT
0-0(0-0)
(0-0)
 
Finland U17   0 0
0 0 
22/01/18FT
 
0 0   Belarus U17
0 0 
FT
1-0(0-0)
(0-0)
 
Belgium U17   0 0
0 0 
23/01/18FT
 
0 0   Iceland U17
0 0 
FT
0-3(0-1)
(0-1)
 
Israel U17   0 0
0 0 
23/01/18FT
 
0 0   Russia U17
0 0 
FT
0-2(0-1)
(0-1)
 
Slovakia U17   0 0
0 0 
23/01/18FT
 
0 0   Kazakhstan U17
0 0 
FT
1-3(0-2)
(0-2)
 
Ukraine U17   0 0
0 0 
23/01/18FT
 
0 0   Moldova U17
0 0 
FT
0-3(0-2)
(0-2)
 
Georgia U17   0 0
0 0 
24/01/18FT
 
0 0   Slovakia U17
0 0 
FT
3-2(0-1)
(0-1)
 
Israel U17   0 0
0 0 
24/01/18FT
 
0 0   Russia U17
0 0 
FT
0-1(0-0)
(0-0)
 
Iceland U17   0 0
0 0 
24/01/18FT
 
0 0   Belgium U17
0 0 
FT
1-0(0-0)
(0-0)
 
Lithuania U17   0 0
0 0 
24/01/18FT
 
0 0   Belarus U17
0 0 
FT
1-0(0-0)
(0-0)
 
Finland U17   0 0
0 0 
25/01/18FT
 
0 0   Ukraine U17
0 0 
FT
3-1(1-0)
(1-0)
 
Georgia U17   0 0
0 0 
25/01/18FT
 
0 0   Kazakhstan U17
0 0 
FT
0-1(0-0)
(0-0)
 
Moldova U17   0 0
0 0 
26/01/18FT
 
0 0   Finland U17
0 0 
FT
0-1(0-0)
(0-0)
 
Russia U17   0 0
0 0 
26/01/18FT
 
0 0   Lithuania U17
0 0 
FT
0-0(0-0)
(0-0)
 
Iceland U17   0 0
0 0 
26/01/18FT
 
0 0   Belgium U17
0 0 
FT
0-5(0-1)
(0-1)
 
Slovakia U17   0 0
0 0 
26/01/18FT
 
0 0   Belarus U17
0 0 
FT
1-1(1-0)
(1-0)
 
Israel U17   0 0
0 0 
CHÂU ÂU
© Copyright by bangxephang.vn. All rights reserved - Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá các giải đấu nhanh nhất